طبق قوانین و مقررات فروش املاک به اتباع خارجی، تکمیل ثبت ملک و دریافت سند تقریبا سه ماه طول می کشد.

که طبق آخرین قانون، در صورتی که از یک مجتمع،  قبلا حداقل یک فروش به یک تبعه غیر ترک انجام شده باشد، نیازی به استعلام نبوده و سند ظرف ۴۸ ساعت زده میشود.شما باید یک تا دو روز برای مراجعه اداره مالیات ، بانک ، ترجمه و دفتر اسناد رسمی در نظر بگیرید و اگر برای امضای سند ملک به ترکیه می آیید حداقل یک روز برای تکمیل مراحل اداری و یک روز برای درخواست اشتراک آب و برق اختصاص دهید. شما به پاسپورت خود و شش عکس اندازه پاسپورت لازم دارید. ( امکان ترجمه و تصدیق پاسپورت در ایران وجود دارد )

– سند یا تاپو TAPU

در ترکیه با انتقال املاک و مستغلات برای تمامی افراد با ملیت ترک و همچنین اتباع خارجی سند رسمی و دولتی صادر می شود وهیچ فرقی با سندی که برای تبعه ترک صادر میشود ندارد. به این معنی که با در دست داشتن سند، شما مالکیت صد در صد ملک( عرصه و اعیان، البته نه در همه پروژه ها) خود را از دولت ترکیه دریافت خواهید  کرد و طبق قانون حقوقی این کشور تنها شخص صاحب سند حق نقل و انتقال ملک به غیر را دارد.سند ملک در ترکیه در دو رنگ صادر میشود که سند قرمز رنگ برای خانه و سند آبی رنگ برای زمین میباشد.

– جزئیات سند

– آدرس ملک خریداری شده

– عکس مالک سند

– مشخصات ثبتی مربوط به ملک در اداره اسناد

– نوع مجوز ارائه شده در ارتباط با زمین مربوطه

– مساحت کل زمین

– نوع مالکیت

– قیمت ملک به ارزش لیره ترکیه

– مشخصات مالک قبلی

– مشخصات مالک جدید

– آخرین تاریخ تغییر مالکیت

– شماره ثبت مالکیت قبلی

– اطلاعات مربوط به ثبت مالکیت جدید

– تاریخ تغییر مالکیت جدید

– تاریخ ، مهر و امضای مدیر اداره ثبت اسناد

– قانون ارث در ترکیه

با توجه قوانین کشور ترکیه، قانون ارث درباره اتباع خارجی به صورت “اصل عمل متقابل” می باشد. به این معنی که این قانون همانطور برای یک شهروند خارجی تعریف می گردد که در مورد یک شهروند ترک در کشور متبوع وضع گردیده است. در مورد شهروندان آن دسته از کشور هایی که حق اجازه خرید ملک را در ترکیه دارند ولی در کشور مربوطه این حق به اتباع ترک داده نمی شود همانند ایران، قانون ارث به صورت موروثی می باشد. لازم به ذکر است که در صورت داشتن وصیت نامه رسمی و قانونی، دولت ترکیه طبق آن وصیت نامه عمل خواهد کرد. در غیر اینصورت ارث مطابق قانون ایران به همسر و فرزندان مالک خواهد رسید.